Diensten

BBMI

De wettelijke verplichte taak BBMI (Beheerder Brandmeldinstallatie), vroeger OP (opgeleid persoon) genaamd, wordt door Söser LED - Fire & Safety Solutions op unieke wijze uitgevoerd.

Ieder gebouw/locatie in Nederland welke met een brandmeldinstallatie (BMI) cq ontruimingsinstallatie is uitgerust, dient elke maand getest te worden. Ook een BMI zonder doormelding, naar de brandweer!

U kunt uiteraard zelf deze controle maandelijks uitvoeren, maar u kunt ook een cursus bij ons volgen. Bij grotere organisaties met meerdere locaties, is de maandelijkse controle in 80% van de situaties onvoldoende geregeld. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw aansprakelijkheid, niet alleen bij een daadwerkelijke brand, maar ook gevolgen voor uw gebruiksvergunning, certificering of verzekering. Bij onvoldoende periodieke controles kan een installatie gevoelig worden voor ongewenste brandmeldingen, door storingen of vuil, dit kan onnodig uitrukken van brandweer tot gevolg hebben en tot hoge boete’s leiden. Tevens blijkt uit onderzoek dat het logboek van de BMI zonder beheerder niet of slecht wordt ingevuld, en documenten als installatie tekeningen, functiematrix en blokschema’s ontbreken.

Als een gebruiksvergunning is afgegeven dan controleert de brandweer met regelmaat in opdracht van B&W(Gemeente) of de vergunningseisen worden nageleefd, het niet naleven van de voorschriften is strafbaar.

De adviserende taak van Brandweer en B&W (Gemeente) is veranderd in een controlerende functie, hierdoor heeft u vaak na bezoek kort de tijd om gebreken te herstellen voor uw gebruiksvergunning wordt ingetrokken.

Wij hebben in de afgelopen jaren een unieke werkwijze en portal rondom deze taak uitvoering opgebouwd, waar alle aspecten van veiligheid en controle worden bijgehouden, en beschikbaar zijn voor uw eigen organisatie. De hoeveelheid en soort informatie is beschikbaar voor elk niveau, afhankelijk van de functie/persoon.

Maandelijks voeren wij al meer dan 8 jaar controles uit in heel Nederland. Onze BBMIers zijn naast de basis opleiding BBMI ook Installatie Deskundige, ofwel mensen met verantwoordelijkheid besef en gedreven hun werk correct uit te voeren. Door het aantal maandelijkse controles zijn wij in staat een uiterst scherpe prijs te bieden en is de geleverde kwaliteit zeer hoog.

Naast de wettelijke verplichte onderdelen worden namelijk tijdens een controle veel extra taken uitgevoerd/geregistreerd.

Hieronder een opsomming van enkele:

 • Electronische verslaglegging via de portal en op locatie in het papieren logboek
 • Synchroniseren van het papieren- en electronische logboek
 • Toegangs beveiliging op persoon/locatie/functie (3 niveau’s controle)
 • Instructie aan uw personeel inzake bediening BMC
 • Veiligheid advies op locatie (ongevraagd)
 • Uitgebreide registratie van betrokken partijen en bedrijven van uw installaties
 • Uitgebreide gegevensregistratie over de aanwezige installaties/apparatuur
 • Controle op het jaarlijks onderhoud
 • Controle op aanwezige blusmiddelen en het onderhoud hiervan
 • Controle op noodverlichting en het onderhoud hiervan
 • Overzicht en eenvoudig updaten van contact personen tbv Meldkamers
 • Alle documenten electronisch beschikbaar
 • Foto’s van locatie en apparatuur
 • Koppeling met Google maps
 • Actieve BHV en ontruimingsoefening planning- en registreer applicatie
 • Actueel ontruimingsplan tbv overheid & eigen personeel met 1 klik beschikbaar
 • 24/7 telefonische hulplijn. (storingen/vragen inzake “brand” veiligheid)
 • Ontruimingsplannen via de portal.
 • Opname en montage van tekeningen (conform NEN 1414 & NTA norm)
 • Registratie van ontruimingsoefeningen
 • Historie
 • Dagelijkse Back up door zakelijke Internet Hosting provider.
 • en nog veel meer.

 

.....