Diensten

Brandwacht

Een brandwacht houdt preventief toezicht op de brandveiligheid bij objecten en locaties waar speciale eisen worden gesteld in het kader van brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding. In geval van een calamiteit kunnen onze brandwachten repressief optreden en levensreddend handelen.

Situaties waarbij inzet van brandwachten noodzakelijk is:

Vakbekwaamheid

Onze brandwachten hebben minimaal de volgende opleidingen gevolgd:

  • Basis veiligheid VCA
  • Rijksdiploma Brandwacht (Manschappen A)
  • Indien nodig diploma gasmeten (ex ox tox)
  • Communicatie en portofoongebruik

 

Brandwachten in de (petrochemische) industrie

Wanneer er werkzaamheden plaatsvinden op uw locatie/chemische plant is er een verhoogd risico op brand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brand als gevolg van heet werk en/of laswerkzaamheden aan installaties, machines of gebouwen. Brand heeft grote gevolgen voor uw bedrijf. Buiten de materiële schade is er vaak ook grote immateriële schade omdat de productie stil komt te liggen. Wij kunnen u brandwachten leveren, desgewenst ook bevelvoerders die een team brandwachten kan aansturen bij een calamiteit. Eventueel is deze dienst uit te breiden met het huren c.q. leveren van diverse blusmiddelen als brandblussers, brandslangen maar ook volledig inzetbare brandweervoertuigen.

 

Brandwachten in kantoren of (zorg) instellingen bij uitval van BMC

De lokale brandweer stelt eisen aan de brandveiligheid van uw kantoor of instelling. Dit kunnen bouwtechnische eisen zijn maar ook eisen zijn m.b.t. alarmering en detectie van rook en brand. Wanneer uw pand niet aan de eisen voldoet zal de brandweer toezicht van brandwachten eisen. Dit kan zijn wanneer een brandmeldcentrale (BMC) niet aanwezig is of niet werkt of wanneer de detectie niet naar behoren functioneert. Dit alles kan zijn bij de oplevering van een pand of tijdens verbouwingen wanneer nog niet alles volledig werkzaam is. Onze brandwachten lopen dan controle rondes en houden toezicht op de brandveiligheid. Daarnaast kunnen zij bij calamiteiten repressief optreden, levensreddend handelen en de communicatie verzorgen met de gemeentelijke brandweer.

 

Brandwachten bij dakwerkzaamheden

Werkzaamheden aan het dak van een pand kunnen brandgevaarlijke situaties opleveren. Het werken met open vuur vormt een groot veiligheidsrisico. Regelmatig ontstaan kleine branden als gevolg van deze werkzaamheden. Als er dan niet direct adequaat wordt gehandeld kunnen de gevolgen groot zijn. Brandwachten kunnen direct toezicht houden bij deze werkzaamheden, tevens kunnen wij het brandveiligheidsmateriaal leveren die noodzakelijk zijn bij deze werkzaamheden zoals kleine blusmiddelen maar ook brandslangen e.d.

 

Brandwachten bij evenementen

Evenementen trekken vaak grote groepen mensen en de locaties waar de evenementen plaatsvinden zijn qua brandveiligheid hier vaak niet op ingericht. Daarnaast kunnen er attracties met open vuur zijn tijdens een evenement waardoor er een groter risico op brand ontstaat (vuurwerk). In veel gevallen zal de gemeentelijke brandweer toezicht van brandwachten eisen bij de afgifte van een vergunning voor het evenement. Het is tevens mogelijk bij ons naast brandwachten ook EHBO-ers in te huren voor bij u evenement. Wij kunnen de brandwachten en/of EHBO-ers uitrusten met alle benodigde materialen.

 

Brandweerpersoneel voor kazerneringsdiensten bij brandweerkorpsen of bedrijfsbrandweer

Indien uw bedrijf onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999 (BZRO) valt i.v.m. de aanwezigheid van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen dan kan hieruit voortkomen dat een bedrijfsbrandweer vereist is. De bezetting van een bedrijfsbrandweer heeft veel gevolgen voor uw personele bezetting. Wij kunnen de manschappen, brandweerchauffeurs en bevelvoerders leveren voor uw bedrijfsbrandweer, indien gewenst ook als aanvulling op uw huidige brandweer organisatie.

Uiteraard is ons brandweerpersoneel ook inzetbaar als aanvulling van de ploegen bij een brandweerkorps voor 24-uurs diensten of kazerneringsdiensten. Ons brandweerpersoneel is repressief, medisch gekeurd en NBBE (Rijksgediplomeerd) opgeleid.

.....