Diensten
Brandveiligheid Programma van Eisen

Programma van Eisen

Waarom zou je een Programma van Eisen (PvE) maken of moeten maken ?

Voor gecertificeerde, verzekeringstechnische en andere wettelijk vastgelegde situaties is een PvE verplicht. Dit PvE wordt opgesteld door een projecteringsdeskundige in overleg/samenspraak met de eigenaar/gebruiker van een gebouw/object en de lokale overheid (gemeente/brandweer). Ook kan een verzekeringsmaatschappij een PvE eisen, in dat geval is de verzekeringsmaatschappij de vierde betrokken partij. Alle partijen ondertekenen het PvE en hiermee is in dit basis document vastgesteld aan welke brandveiligheidseisen een gebouw/object dient te voldoen.

Per 1 januari 2015 is het nieuwe bouwbesluit (april 2012) actief en is de overgangs periode voorbij. In dit bouwbesluit zijn naast aanscherpingen van de regelgevingen ook een aantal zaken binnen de brandveiligheid anders benaderd. Zo is het overgrote deel van de bestaande brandmeld-/ontruimingsinstallaties te uitgebreid. Is doormelding “brand” rechtstreeks naar de brandweer of particuliere meldkamer niet meer altijd (direct) verplicht.

Het is dus zeer verstandig om te informeren of het maken van een nieuw PvE voor uw locatie/object u niet veel kosten en onnodige handelingen kan besparen! Zeker indien uw brandmeld-/ontruimingsinstallatie aan vervanging toe is, of u een verbouwing voornemens bent te gaan doen. Voorbeelden van bedrijven die vele tienduizenden tot zelfs honderdduizenden euro’s besparen in het eerste jaar en nog meer in de jaren daarop volgend.

 

LET OP !

Ook bij niet gecertificeerde situaties is het verstandig een PvE op te stellen, dit voorkomt achteraf veel problemen. Immers in het PvE is vastgelegd waaraan het gebouw/object qua veiligheidseisen dient te voldoen. Dit kan na een brand/calamiteit veel juridische en verzekeringstechinsche discussies voorkomen.

Ook kunnen veel problemen worden voorkomen na het aanbrengen van alle brandveiligheidsvoorzieningen. Immers de inspecterende functionaris, kan niet allerlei nieuwe punten toevoegen of zelfs wijzigen. Voor een relatief klein bedrag (€ 300,- / € 500,-) heeft u al zo een PvE geschreven door een van onze medewerkers en dat is een goede investering, die veel ellende voorkomt..

 

Traditionele projectering bij nieuwbouw, verbouwing of vervanging van een BMC:

Vandaag de dag is de situatie helaas nog zo dat het detectiebedrijf (projectering/PvE ), het installatie bedrijf (installeert de BMI in een gebouw) en het onderhouds bedrijf ( jaarlijks onderhoud en certificering) door 1 (één) en hetzelfde bedrijf wordt uitgevoerd.

Dit is een ongewenste situatie! Hierdoor zijn alle elementen aanwezig waarbij de klant het gevoel en vroeg of laat zelfs de bevestiging krijgt of hij wel de juiste installatie heeft en de juiste prijs heeft betaald. Ook is het van belang of tijdens de projectering/installatie er wel met voldoende kennis naar het vakgebied van de klant is gekeken (het personeel van de klant moet tenslotte de BMI gebruiken). Wij hebben dit hiaat middels vele voorbeelden vastgesteld in de afgelopen jaren, en bied nu een oplossing, waarbij dit alles zich ten gunste van de klant keert.

Laat ons het PvE maken, Qua kosten is het geen verschil (het PvE moet toch al worden gemaakt, dus dat is kosten neutraal), maar de winst aan het eind van het installatie traject en tijdens het beheer in de volgende jaren is niet in geld uit te drukken. Immers we voorkomen door deze aanpak ergenis in het gebruik en alle tijd en kosten om zaken achteraf te herstellen/vervangen.

Söser LED - Fire & Safety Solutions maakt voor u een PvE, vervolgens kunt u zelf 3 partijen offerte laten uitbrengen voor de installatie. Wij adviseren u dan graag ten aanzien van de inhoudelijkheid van de offertes. Na de keuze welk bedrijf de installatie levert, zijn wij tijdens de oplevering wederom aan uw zijde, dit om vast te stellen of hetgeen in het PvE en de offerte is vastgelegd ook is geleverd en werkt. Vervolgens doen wij de wettelijk verplichte maandelijkse BBMI (vroeger OP) controle, waarbij wij niet alleen het onderhoudsbedrijf voor de brandmeldcentrale, maar ook alle overige aspecten van de brandveiligheid in uw gebouw controleert, registreert en rapporteert. Zelf kunt u op elk gewenst moment in onze portal beschikken over de actuele status van al deze informatie.

 

.....