Diensten
Brandveiligheid Veiligheidstekeningen

Veiligheidstekeningen

Tekeningen voor verschillende doelen:

Te vaak worden we als bezoeker, of gebruiker van gebouwen geconfronteerd met complexe tekeningen die meer vragen oproepen dan duidelijkheid verschaffen over vluchtmogelijkheden. BHV organisaties hebben weinig aan technische tekeningen bij de opstelling en oefening van hun ontruimingsplan. Voor elk doel en groep personen zijn verschillende uitvoeringen van plattegronden noodzakelijk.

Ontzorging

Voor de gebouwen die onder uw beheer vallen wilt u graag snel de juiste tekeningen en plattegronden. Enerzijds voor de veiligheid van de bezoekers en bewoners, anderzijds om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gebruiksvergunning, ontruimingsplannen, programma’s van eisen e.d. Echter, door de sterke complexiteit van de regulering op het gebied van veiligheid is het moeilijk om correcte tekeningen te (laten) maken voor verschillende doelen. Met andere woorden de kans van het kastje naar de muur gestuurd te worden is wat betreft het maken van veiligheidsvoorzieningen vrij groot. Daarnaast maakt de bewerkelijkheid van het tekenen en de benodigde kennis en software de doorlooptijd lang en de kosten hoog. Wij hebben als doel om u deze zorgen weg te nemen. Samenwerking met brandweer en gemeenten, alsmede de strikte toepassing van de wettelijke normering in onze tekeningen, zorgt er voor dat onze tekeningen altijd voldoen aan het doel waarvoor ze worden gebruikt. Door samenwerking met beveiligingsservice bedrijven zorgen we voor een totaal oplossing voor uw wensen rondom alles wat met brand en inbraak beveiliging te maken heeft. Ons team van gespecialiseerde tekenaars kunnen in een korte tijd voor een scherpe prijs uw tekeningen produceren;

– Ontruimingsplattegrond

– Situatie tekening

– Veiligheidsplattegrond

– Brandmeldplattegrond

– Projectie tekening

 

Kwaliteitsgarantie

Onze tekeningen worden gemaakt conform de eisen gesteld in de NEN 1414, 2535, 2575 en NTA 8112 normen, geldend op de revisiedatum. Dit betekent dat uw plattegronden door de autoriteiten die uw gegevens beoordelen zullen worden goedgekeurd. Indien de door ons geleverde tekeningen, beoordeeld op de bovengenoemde normen, niet worden geaccepteerd door een beoordelend overheids- of semi-overheidsorgaan zullen wij uw tekening kosteloos op basis van de aangegeven wijzigingen aanpassen.

 

.....